מילים לשיר הפיתוי

אפרים סידון

מילים: אפרים סידון
לחן: מירון מינסטר

כשאתה לבד ביער,
וכל החברים עזבו, נטשו אותך,
דע לך , מוגלי שלי, וזכור זאת -
רק הנחש הוא הידיד שלך.
כי הנחש,
חבר ממש,
כלפיך חש,
כזה מרגש,
והוא ניגש
ממך לא מש,
והוא ילחש קצת מבויש
ללא חשש,
מן שיר חדש
כן שיר עם ד"ש
כי הוא פגש ,
את הברנש,
הכי נחמד-
את מוגלי.

לכן צריך לתת תמיד אמון בי,
כי רק אני יודע לאהוב.
עכשיו ילדי שלי , תפקח את העינים,
ותראה את ידידך הטוב.
זה הנחש
חבר ממש,
כלפיך חש,
כזה מרגש,
והוא ניגש
ממך לא מש,
והוא ילחש קצת מבויש
ללא חשש,
מן שיר חדש
כן שיר עם ד"ש
כי הוא פגש ,
את הברנש,
הכי נחמד -
את מוגלי.


שיתופים

ניווט