מילים לשיר בכינו טעינו

מיכה שטרית

מילים: מיכה שטרית ודודו טסה
לחן: דודו טסה

שוברים את הלב
נשרפים מהאור
לחיות מי יודע
ללכת ולחזור
לא עוד

הכאב המופלא
מרוקן עוד דירה
אין לי בית
מרפסת סגורה
לא עוד

גם אם לרגע בכינו, בכינו
גם אם לרגע טעינו, טעינו

עוטפים את הלב
נמנעים מהאור
לאהוב מי יודע
ללכת ולחזור
לא עוד

עמוק הלב רחוק החוף
מן המצולות אני אחזור
האם תהיי איתי גם אז
רחוק רחוק על חוף זהב

שיתופים

ניווט