מילים לשיר ציון הלא תשאלי

רבי יהודה הלוי

מילים: רבי יהודה הלוי
לחן: נורית הירש

ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך,
דורשי שלומך והם יתר עדרייך?
מים ומזרח ומצפון ותימן שלום
רחוק וקרוב שאי מכל עברייך.
ושלום אסיר תקוה נותן דמעיו כטל חרמון
ונכסף לרידתם על הררייך!

לבכות ענותך אני תנים, ועת אחלום
שיבת שבותך - אני כינור לשירייך.

ציון, הלא תשאלי לשלום אסירייך,
דורשי שלומך והם יתר עדרייך?
אשרי מחכה ויגיע ויראה עלות
אורך ויבקעו עליו שחרייך -
לראות בטובת בחירייך ולעלוז בשימחתך
בשובך אלי קידמת נעורייך!

לבכות ענותך...


שיתופים

ניווט