מילים לשיר פעמיים כי טוב

ירון לונדון

מילים: ירון לונדון
לחן: נחצ'ה היימן

היום השלישי לערבו כבר הגיע
נפש אלוהים בכיסא המלוכה
ובנוחו במשכן הרקיע חשב
כי צלחה מלאכה בידו עד עכשיו

על כן אמר האל
פעמיים כי טוב
וצווה למלאך גבריאל כי יכתוב
שביום השלישי נאמר בשמיים
כי טוב פעמיים
כי טוב...

רושם גבריאל וידו הכותבת
רועדת מפחד העין הרע
כי דואג המלאך פן הפריז אל שדי
ותעיר הגוזמה את קנאת אשמדאי

על כן אמר...

קבעתי הבדל בין שמיים למים
בין ארץ לים בין יבש לרטוב
בה יפה הבריאה נו אז מה אם נכתוב
שראוי לברך פעמיים כי טוב

על כן אמר...


שיתופים

ניווט