מילים לשיר נקדישך

מן המקורות

מילים: מן המקורות
לחן: עממי

נקדישך ונעריצך כנועם שיח סוד שרפי קודש
המשלשים לך קדושה וכן כתוב על יד נביאך
וקרא זה אל זה ואמר

שיתופים

ניווט