מילים לשיר ואנחנו

אהוד מנור

מילים: אהוד מנור
לחן: רצון כהן

תעלה השמש, והאור ישטוף.
יעלו המים, ושוב יגעו בחוף.
יעבור החורף, ויבוא אביב.
ילבלב שוב חורש, ושדות סביב.

ואנחנו - רק הפעם.
ואנחנו - רק הפעם.

עוד יגעו ידיים, נגיעה רכה.
שוב ידעו שפתיים, טעם נשיקה.
תיכנס בדלת, תכלת ממרחק.
יוולד עוד ילד, יבכה ואז יצחק.

ואנחנו - רק הפעם.
ואנחנו - רק הפעם.

הכוכבים למעלה, דולקים ונצחיים.
יום יקום מלילה, אנחנו זמניים.
אז שירו את החופש, ריקדו את הקירבה.
כל שעה היא קודש, למעשים של אהבה.

כי אנחנו - רק הפעם.
כי אנחנו - רק הפעם.

אין עוד פעם - זאת הפעם.
ואנחנו - רק הפעם!

שיתופים

ניווט