מילים לשיר בין ורשה לירושלם

דודו ברק

מילים: דודו ברק
לחן: יאיר קלינגר

בין ורשה לירושלם,
אתה כינור ונבל,
אתה עפר ואדמה
ותלם בחריש.
בין ורשה לירושלם,
אתה קינה ואבל,
אתה פסוק ודבר חכמה,
"איכה"וגם"קדיש."

בין ורשה לירושלם,
אתה כדור של שלג,
אתה שלהבת תנורים
ונחל באביב.
בין ורשה לירושלם,
אתה מפל ופלג,
אתה הוא עמק בין הרים,
שבפריחה מרהיב.

בין ורשה לירושלם,
אתה תפילת בית כנסת,
אתה מצבת זכרון
והבל ארובה.
בין ורשה לירושלם,
אתה חסיד בן חסד,
היהודי האחרון,
שבתוכן נחבא.

בין ורשה לירושלם,
אתה ניגון כלי זמר,
אתה מחול החסידים
ומזמורי הטף.
בין ורשה לירושלם,
אתה ראשית וגמר,
אתה יחיד בין יחידים,
אתה המון עם רב.

בין ורשה לירושלם,
בין ורשה לירושלם,
אתה פיסה ושבר,
אתה עולם שלם.


שיתופים

ניווט