מילים לשיר השריקה הזאת

תיסלם

מילים: יאיר ניצני
לחן: יזהר אשדות

חבורה קטנה... לילה חשוך...
סכנה!
כמו מתוך תמונה... חושך כבד...
ואימה!
אנשים גדולים... על הקירות הצללים...
הם צמודים לקיר, פחד נופל על העיר !

לא מחפשים צרות, הצללים חולפים על הקירות!

מתקרבים אלי... אש ואימה בעיני... חוסר
מנוחה... אין לי כיוון לבריחה!
הם עומדים שותקים, לא מדברים ושורקים...


לא מחפשים צרות, הצללים חולפים על הקירות!

לא מזיקים לאיש!
מלמדים אותי לשרוק, אחרי כיבוי אורות, בלילה!
ת'שריקה הזאת...

כל זמן רע, ובשעת צרה,
שרוק לנו אז לעזרה,
שלח יד, ונבוא מיד,
או אתה ילד נחמד...

לא מחפשים...


שיתופים

ניווט