מילים לשיר לדוד משה היתה חווה

עממי

מילים: אברהם ברושי
לחן: עממי אמריקאי

לדוד משה היתה חווה - איה איה או
ובחווה היתה פרה - איה איה או
והפרה מו מו, היא כל היום מו מו
לדוד משה היתה חווה - איה איה או.

לדוד משה היתה חוה - איה איה או
ובחווה היתה כיבשה - איה איה או
והכיבשה מה מה, והפרה מו מו
לדוד משה היתה חווה - איה איה או

לדוד משה היתה חווה - איה איה או
ובחווה היה תרנגול - איה איה או
התרנגול קוקוריקו,
הוא כל היום קוקוריקו
והכיבשה מה מה, והפרה מו מו
לדוד משה היתה חווה - איה איה או.

לדוד משה היתה חווה - איה איה או
ובחווה היתה סוסה - איה איה או
והסוסה אי אי אי, וכל היום אי אי אי
והתרנגול קוקוריקו, והכיבשה מה מה
והפרה מו מו
לדוד משה היתה חווה - איה איה או

לדוד משה היתה חווה - איה איה או
ובחווה היה שפן - איה איה או
והשפן סה סה סה, הוא כל היום סה סה
והסוסה אי אי, והתרנגול קוקוריקו
והכיבשה מה מה, והפרה מו מו
לדוד משה היתה חווה - איה איה או


שיתופים

ניווט