מילים לשיר אלף בית

עממי

מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: נחום נרדי

משה, שלמה
איש למקומו!
כבר הגיעה עת!
כבר הגיעה עת!
רב לשוח,
די לנוח, -
נלמד אלף-בית!
נלמד אלף-בית!
אות לאות
וקו לקו,
ובינתיים
תהיה רב!

אחת למעלה ואחת למטה,
פסוק ראשון נלמד עתה:
אלף, בית, גימל, דלת -
מי החכם הוא ימלט!
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
מי החכם הוא ימלט!
שתיים למעלה ושתיים למטה,
פסוק שני נלמד עתה:
הא, וו, זין, חת -
עם הארץ חשוב כמת!
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
עם הארץ חשוב כמת!

שלוש למעלה ושלוש למטה,
פסוק שלישי נלמד עתה:
טת, יוד, כף, למד -
תחילה תילמד ואחר תלמד.
שנו, שלשו, אל תחרישו:
תחילה תילמד ואחר תלמד.

ארבע למעלה וארבע למטה,
פסוק רביעי נלמד עתה:
מם, נון, סמך, עין -
אם אין תורה - קמח אין.
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
אם אין תורה - קמח אין.

חמש למעלה וחמש למטה,
פסוק חמישי נלמד עתה:
פא, צדי, קוף, ריש -
דיברי תורה משולים לאש!
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
דברי תורה משולים לאש!

שש למעלה ושש למטה -
פסוק אחרון נלמד עתה:
שין, תו, שין, תו -
מי שגמר הוא הרב!
שנו, שלשו,
אל תחרישו:
מי שגמר הוא הרב!


שיתופים

ניווט