מילים לשיר חניה

דורי בן זאב

מילים: דורי בן זאב
לחן: עופר מאירי

אני רשמתי התרשמות
והרושם מוזר
בריחות חורפים
ענפים ופריחות

ירחים על פחים
בלילות לא זורחים
אני רשמתי התרשמות
והרושם... מוזר

עד מתי?

עד מתי?
איי אי איי
אחפש לי מקום חניה
עד מתי?
איי אי איי
אחפש לי מקום חניה

אני רשמתי התרשמות
והרושם מוזר, זר...
רחובות חניה
אסורה חניה

ממקום הפניה
לכיוון השניה
אני רשמתי התרשמות
והרושם... מוזר

עד מתי?

עד מתי?
איי אי איי
אחפש לי מקום חניה
עד מתי?
איי אי איי
אחפש לי מקום חניה

מחפשים אה?
מסתובבים אה?
צווים אה?
חבל

לפעמים פתאום
אבל היום...
אין

פעם
איפה? עכשיו?
מזמן כבר לא

אז מחפשים
ואין זמן.

עד מתי?
איי אי איי
אחפש לי מקום חניה...

שיתופים

ניווט