מילים לשיר כך קראנו בתנ"ך

יורם טהרלב

מילים: יורם טהרלב
לחן: דוד קריבושי

איך כבר יהושע את יריחו?
המורה, אני, אני!

כשהוא בא לעיר עם ערב החומות היו סגורות
לא שלף הוא את החרב, רק תקע בשופרות
החומות נפלו בטראח
כך קראנו בתנ"ך

באמת כל הכבוד
יש לנו ממי ללמוד
יש לנו ממי ללמוד

ואיך גמרה יעל עם סיסרא?
המורה, את זה אני יודע!

היא קראה לו, בוא לרגע, הכנס לאוהל חיש
וכשהוא נכנס היא נתנה לו עם פטיש
עוד אוייב אחד הלך
כך קראנו בתנ"ך

באמת כל הכבוד
יש לנו ממי ללמוד
יש לנו ממי ללמוד

ואיך גרש גדעון את בני מדיין?
איך?

שלוש מאות כדים של חרס הוא חילק ליהודים
וכשהוא הניף החרב הם ניפצו את הכדים
בני מדיין פחדו כל כך
שברחו מהתנ"ך

באמת כל הכבוד
יש לנו ממי ללמוד
יש לנו ממי ללמוד

ואיך הכה שמשון את הפלשתים?
המורה, אני יודע!

הוא ארב להם בדרך לבדו, איזה גיבור!
והכה בם שוק על ירך רק עם לחי של חמור
את כולם יחדיו ניצח
כך קראנו בתנ"ך

באמת כל הכבוד
יש לנו ממי ללמוד
יש לנו ממי ללמוד

ואיך הפיל דוד את גליית?
איך?

הוא לקח לו מן הנחל אבנים, אולי שלוש
וכיוון את המקלע לגליית ישר לראש
הענק מיד צנח
כך קראנו בתנ"ך

באמת כל הכבוד
יש לנו ממי ללמוד
יש לנו ממי ללמוד

ואיך עשה שלמה שלום עם כל שכניו?
המורה, אני אגיד לך.

כשראה שזה לא עסק ואויבים ישנם המון
שם נציב בעיר דמשק ונציב על בני עמון
התחתן לפי התור
עם בנותיו של מלך צור

באמת כל הכבוד
יש לנו ממי ללמוד
יש לנו ממי ללמוד


שיתופים

ניווט