מילים לשיר בא בחור חדש

חיים חפר

מילים: חיים חפר
לחן: דובי זלצר

הוי אמרי לי אמא
מה היום אלבש
אם לעירנו בא בחור חדש
תלבשי שמלת התכלת
הוא ראה יפות מאלה
תלבשי צהוב
יש לסוניה איבאנוב
אז תלבשי אדום
אמא לא היום
אמא לא היום

מאמא מאמא
זה אסון ממש
הנה בא בחור חדש

הוי אמרי לי אמא
האשקנו יי"ש
הנה לעירנו בא בחור חדש
אז תשקיהו בקוניאקים
זאת שותים הפסקודניאקים
וודקה מחבית
אז עלי הוא לא יביט
אז תשקיהו רום
אמא לא היום
אמא לא היום

מאמא מאמא
זה אסון ממש
הנה בא בחור חדש

הוי אמרי לי אמא
איזה שיא אשיר
הנה לעירנו בא בחור צעיר
שירי לו את וולגה וולגה
זאת ודאי תשיר לו אולגה
שירי את צ'ינאן
יש לשיר הזה זקן
אז שירי לו פדיום
אמא לא היום
אמא לא היום

מאמא מאמא
זה אסון ממש
הנה בא בחור חדש


שיתופים

ניווט