מילים לשיר תפילת הדרך

מהמקורות

מילים: מהמקורות
לחן: נאוה גפן

יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו
שתוליכנו לשלום ותדריכנו לשלום ותסמכנו לשלום

ותגיענו למחוז חפצנו לחיים ולשמחה ולשלום
ותחזירנו לשלום !
ותצילנו מכל אויב ואורב ומכל סכנה שבדרך

ומכל פורענויות ומכות קשות
שלעולם באות ומתרגשות
ותשלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו
ותתננו לחן ולחסד ולרחמים
בעיניך ובעיני כל רואינו

ותשמע קול תחנונינו כי אל שומע תפילה ותחנון
שומע אתה, כי אל שומע תפילה
ברוך אתה אדוני, ברוך שומע תפילה
שתוליכנו לשלום ותחזירנו לשלום !

שיתופים

ניווט