מילים לשיר ילידים

לא ידוע

מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע

כאן הקפטן שלכם מדבר איתכם
בראי מטוס ממריא ושאלות בשר ודם

אנחנו הילידים

בין כאן למקום אחר פה גר
יש לי רעיון כללי לשאלות בשר ודם

אנחנו הילידים
קבועים, תשושים, מאדימים

השמש רעדה בשיר שציווה על העולם
להעניק לשינה יתרון של נקודה
על העולם ציווה
על העולם ציווה
יתרון של נקודה
השמש רעדה מוסיפה כתמים להילולה
שהעניקה לשינה יתרון של נקודה
בשיר של העולם
בשיר של העולם
יתרון של נקודה

אנחנו הילידים
קבועים, תשושים, מאדימים

התליה עלינו, המרחק בינינו
העתיד שלנו, המקור עולה
התלייה עלינו, המרחק בינינו
העתיד לא לנו, המקור עולה

על שגרת יומינו, דעיכת פנינו
קיתונות רוחינו, המקור עולה
מסיבות עצמינו, מחילות שכנינו
משואות חגינו, המקור עולה

שיתופים

ניווט