מילים לשיר המבדיל

עממי

מילים: עממי
לחן: תמר יפרח

המבדיל בין קודש לנחול
חטאתינו הוא ימחול
זרעינו ושלומינו ירבה כחול

יום פנה כצל תומר אקרא לאל עליי גומר
אמר שומר אתה בוקר וגם לילה

צדקתך כהר תבור על חטאיי עבור תעבור
כיום אתמול כי יעבור ואשמורה בלילה

חלפה עונת מנחתי מי ייתן מנוחתי
יגעתי באנחתי אשחה בכל לילה

קולי בל ינוטל פתח לי שער המנוטל
שראשי נמלא טל קווצותי רסיסי לילה

העתר נורא ואיום אשווע תנה פדיום
בנשף בערב יום באישון לילה

קראתיך יה הושיעני אורח חיים תודיעני
מדלה תבצעני מיום ועד לילה

טהר טינוף מעשיי פן יאמרו מכעיסי
איה נא אלוהי עושי נותן זמירות בלילה

נחנו בידך כחומר סלח נא על קל וחומר
יום ליום יביע אומר ולילה ללילה

שיתופים

ניווט