מילים לשיר עץ הפלא

דודו ברק

מילים: דודו ברק
לחן: נחצ'ה היימן

שמע לי שמע, איציק,
המשיח עוד יגיע, אל הארץ הנידחת.
שמע לי שמע, איציק,
עץ אגס ודאי נפריח, שם, בארץ המובטחת.
עץ אגס, פלא, פואורות אל על יצמיח.
עד אל התכלת. לרגליו פרחים, שטיח.
אין עוד כאלה.
מתנה הם למשיח. מתנה מהמשיח.

הוי שמעי, בריינה,
המשיח עוד יגיע. על חמור לבן יופיע.
הוי שמעי, בריינה,
לכבודו יונה נפריח, לשמים, לרקיע.
הו יונת כלא, להרחק, הרחק תגביה.
עד אל התכלת. וברכות שלומה תשמיע.
אין עוד כאלה.
מתנה הן למשיח. מתנה מהמשיח.

שמע לי שמע, איציק,
המשיח עוד יגיע, לשלום יפרוש כפיים.
הוי שמעי, בריינה,
תינוקות קטנים נפסיע, ברחובות ירושלים.
תינוקות פלא, בערסל קטן נניח.
נשיקות אלף, על שפתותיהם נפריח.
אין עוד כאלה,
מתנה מהמשיח. מתנה הם למשיח.

שמע לי שמע, איציק,
בוא נצא עכשיו לדרך, למזרח, אל ארץ שמש.
הוי שמעי, בריינה,
בואי ונרימה ברך, אל הארץ הנושמת.
עץ אגס, פלא, פואורות אל על יצמיח.
ויונת כלא, להרחק, הרחק תגביה.
תינוקות אלה,
מתנה מהמשיח, מתנה הם למשיח.

עץ אגס, פלא.
ויונת כלא.
תינוקות בארץ ישראל.


שיתופים

ניווט