מילים לשיר הבט משמיים וראה

מן המקורות

מילים: מן המקורות
לחן: עממי

הבט משמיים וראה
ארזי מלך שיברו אויבינו
כי היינו לעג וקלס בגויים
ואכלנו מלחם דמעה
ונחשבנו כצאן לטבח
לא שכחנו שמך אל נא תשכח
רחם סגולתך אשר בחרת
ונקרא בשמך שם אחד

זרים אומרים אין תוחלת ותקווה
חון עמיך ישועתנו קרבה
חוסה נא ברחמיך
אל תתנו ביד אכזר
כי נשרפנו באש כסוחה
שמע קולנו ונתחנן
הנה לא ינום ולא ישן
שוב נא מחרון אפיך
ונקרא בשמך שם אחד

הבט משמיים וראה
איך נשארנו מעט מהרבה
זכור לאבותינו נשבעת
ככוכבי השמיים נרבה
אל תיטשינו ביד אויבנו אל תמחה
מלבדך אין לנו גואל
שומר עמו אל נא יאבד ישראל
רחם סגולה אשר בחרת
באומרים שמע ישראל

שיתופים

ניווט