מילים לשיר יחסית בסדר

מאיר גולדברג

מילים: מאיר גולדברג
לחן: דן תורן

האדם הרג בחי ובאדם ללא רחם
הוא זיהם את מי הים ועוד ממשיך לזהם
את מחשבתו העשירה הוא מאמן להילחם
או לפחות ללכת עם העדר
אתה רואה, אתה יחסית בסדר

האדם עבר ביעף על כל עשרת הדיברות
הוא המציא את העבדוּת ומחנות כפולי גדרות
והוא הוסיף גם רצח עם ומשטרים עם משטרות
ובדרכו, הֵפר כמעט כל נדר
אתה רואה, אתה יחסית בסדר

האדם הוא הגזע שכורת את הענף
מנסר את הכסא שהוא יושב עליו
ומחרחר עוד מלחמה או מתכנן עוד רכב קרב
ובאוויר, תופס כמעט כל תדר
אתה רואה, אתה יחסית בסדר


שיתופים

ניווט