מילים לשיר ירושלים ורשה ירושלים

דודו ברק

מילים: דודו ברק
לחן: יאיר קלינגר

בכיפת החושך.
אצל מנורת הערב הקטנה, האהילית, קול יישמע:
"ירושלים, ורשה, ירושלים". באוזניך יתנגן.
ואתה, כינורות המון באים עדיך.
נבלים וענבלים יעשו ימיך.
טלית, קבר, טלית.

מה אתה ורשה, אתה ירושלים.
אתה שמי שמיים ואדמת בכה.
קמור, קעור, קמור, קעור.
כיפה אתה - זהב, כסף.
זהב, כסף.
אש אתה - אש התמיד.
דבש אתה - דבש ועוקץ.

מה אתה ורשה, אתה ירושלים.
אתה ים עיניים וחשכת קבר.
איגרא רמא, בירא עמיקתא.
איגרא רמא, בירא עמיקתא
שב והולך. והולך ושב.
ורשה, ירושלים, ורשה.
אתה שלג, אש וחולות זהב.
ורשה, ירושלים, ורשה.

ואתה פתאום. ואתה צפוי.
ואתה מיתר נמתח, רפוי.
ירושלים, ורשה, ירושלים.
רץ ונופל אפיים.
וקם ובוחר חיי נצח.
חבול וקרוע. גלוי פצע.
ירושלים, ורשה, ירושלים, קולן יישמע.
באוזניך, אבן מקלע.
ופיך רגב. ועפר עיניך.
ואתה, אמן. אמן סלה.


שיתופים

ניווט