מילים לשיר נביא ביכורים

עממי

מילים: אריאלה סביר
לחן: אריאלה סביר

חיטה, שעורה, תאנה וזית
וזמר שלמדנו בבית
נרים הראש, נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביאה ביכורים.
נרים הראש נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביא ביכורים.

רימון, אפרסק אדומי שפתיים
וזמר שלמדנו בבית
נרים הראש, נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביאה ביכורים.
נרים הראש, נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביא ביכורים.

חיטה, שעורה, תאנה וזית
וזמר שלמדנו בבית
נרים הראש נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביאה ביכורים.
נרים הראש, נצעד וגם נשירה שירים
ובטנא שלנו נביא ביכורים.

שיתופים

ניווט