מילים לשיר כי טוב

עממי

מילים: עממי
לחן: אשר לוגסי וסנדי שמואלי

בית ישראל ברכו את השם
בית אהרון ברכו את השם
בית הלוי ברכו את השם
יראי השם ברכו את השם
ברוך השם, ברוך השם

הודו להשם, כי טוב, כי לעולם חסדו
הודו להשם, כי טוב, כי לעולם חסדו

יברכם בית ישראל, יברכם בית אהרון
יברכם יראי השם הקטנים עם הגדולים
ברכו את השם ברוך השם

בית ישראל ברכו את השם
בית אהרון ברכו את השם
בית הלוי ברכו את השם
יראי השם ברכו את השם
ברכו את השם, ברוך השם

הודו להשם, כי טוב, כי לעולם חסדו
הודו להשם, כי טוב, כי לעולם חסדו

שיתופים

ניווט