מילים לשיר ברכת המלאכים

מהמקורות

מילים: מהמקורות
לחן: יעקב מנשה

המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק

כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכך ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם

שיתופים

ניווט