מילים לשיר רחים

דודו ברק

מילים: דודו ברק
לחן: עממי

רכב על שכב נסובב
ממל על ים בבית הבד
ינוע אט ינוע אט
לך דגן ולי יצהר נערה.
אבן רחים נסובב לאט, לאט.

גפן אדרת נדרוך
יין נמזוג בבור הגת
מעט,מעט.
לך תירוש ולי עסיס נערה
אבן רחים נסובב לאט, לאט.

דבש מכוורת נרדה
דבש יערה יוגש על פת
ניגר ושט,ניגר ושט
נופת לך ולי הצוף נערה

אבן רחים נסובב לאט ,לאט.

ונשיקות מתוקות
לך היפה לי מכל בת
בלאט,בלאט.

לך קרטוב ולי קרטוב נערה

אבן רחים נסובב לאט ,לאט

שיתופים

ניווט