מילים לשיר שיר יום

אהוד מנור

מילים: אהוד מנור
לחן: אבנר קנר

לילה זה הוא בעצם יום
שעצם את עיניו פתאום
לילה זה הוא בעצם יום
שעצם את עיניו לרגע

לילה זה הוא בעצם יום
שאת עיניו עצם נפחד
ומעומק ליבו ביקש
שאור היום לא יגמר לעד

שהשמש
את ליל אמש
יפזר בקרני זהב

שהרוח
לא ינוח
ויביא את גשמי הסתיו

שהעיט
על הבית
לא יטיל עוד את צל כנפיו

בוקר זה הוא בעצם ליל
שפקח את עיניו מצל
בוקר זה הוא בעצם ליל
שפקח את עיניו לרגע

בוקר זה הוא בעצם ליל
שאת עיניו פקח נרעד
וראה איך מערפל
שוב אור היום חזר ולא אבד

שהשמש
את ליל אמש
שוב פיזר בקרני זהב

שהדשא
שוב מודה ש
הטללים נצמדו אליו

שהתכלת
מתגלגלת
ממזרח וממערב

שיתופים

ניווט