מילים לשיר לך לך

שי גבסו

מילים: שי גבסו
לחן: שי גבסו

לך לך מארצך
לך לך ממולדתך
לך לך מבית אביך
אל המקום אשר אראך, לך לך

תצטרך לשבור עולמות
להפיל חומות
להילחם על אדמתך
דם ודמעות
לך לך, לך לך

לך לךאל המקום אשר אראך
ואל תכנע לנהר שלפניך
לך לך, לך לך

תצטרך לשבור את כליך
למד צעדיך
להפקיע דרכך
לעולם שבא

לך לך

שיתופים

ניווט