מילים לשיר תניא

מן המקורות

מילים: מן המקורות
לחן: יוסף גרין

תניא אמר רבי ישמעאל בן אלישע
פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים
וראיתי אכתריא-ל י-ה השם צבאות
שהוא יושב על כסא רם ונשא
ואמר לי ישמעאל בני ברכני
אמרתי לו יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך
ויגולו רחמיך על מדותיך
ותתנהג עם בניך במידת הרחמים
ותיכנס להם ליפנים משורת הדין
ונענע לי בראשו

שיתופים

ניווט