מילים לשיר בלה צ'או

עממי

מילים: רבקה משולח
לחן: עממי

בבוקר שמש כשהתעוררתי
יפה שלי, בלה צ'או, בלה צ'או צ'או צ'או
בבוקר שמש אותו מצאתי
על אדמתי כובש וצר

הו פרטיזנים, איתכם קחוני
יפה שלי, בלה צ'או בלה צ'או צ'או צ'או
איתכם קחוני, אל תעזבוני
המוות בעורפי נשף

ואם אמותה מות פרטיזנים
יפה שלי, בלה צ'או, בלה צ'או צ'או צ'או
זיכרי- בקשתי שתקברני
שתקברני על ההר

זיכרי ביקשתי שתקברני
יפה שלי, בלה צ'או בלה צ'או צ'או צ'או
על הר גבוה קבור קיבריני
בצל עליו של פרח בר

עוברי האורח להר יגיעו
יפה שלי, בלה צ'או, בלה צ'או צ'או צ'או
יפה הפרח- הם לך יגידו
את תעני להם פשוט:

אכן זה פרח של פרטיזנים
הו בלה צ'או בלה צ'או בלה צ'או צ'או צ'או
של פרטיזן שמת למען
שמת למען החירות.


שיתופים

ניווט