מילים לשיר ימסהרני

שרית חדד

מילים: עממי ערבי
לחן: עממי ערבי

ארוח למין ארוח למין
וואיול מין
ארוח למין ארוח למין
ואיל מין ספני מינק

מאונתה פרחי
אינתה גרחי
קילמה ונזרי טעים
וליל יסמא יאום
גמאו סע אלבי
ויל חובי מנה

עדאם מוניה
אלאק מוניה
אובד אל חובי
שאלתי אלבין
הוא כאן אדם מוניה
מדם שידי
ואני חובה חובה
אל יום בודאק
ארוח למין...

מה חתרתי שאל בלאק יום
יסלמני
מה חתרתי שאל בלאק יום
יסלמני
ורינה היה מגפי אנור
ימסהרני
ורינה היה מגפי אנור
ימסהרני אלבי סלי עיר הין
עיר חללו בעיני

וואנה אלבי
אחוואלו בעיה ני
יאנא סיני
ואינתה אלבאלי חייתי
יאחני יפתי ורחמני
לעיניה נור ואנה בחתור

שיתופים

ניווט