מילים לשיר שמשון

אריק לביא

מילים: אורי סלע
לחן: דוד קריבושי

בין הכרמים שמשון הלך בדרך לתמנעתה
וירא אריה שואג בסבך
וישסעו כגדי
ויעבור שמשון שנית בדרך לתמנעתה
וירא נחיל דבורים בגב וירד הדבש לפיו

ומה מתוק יותר מדבש
מה עז יותר מליש
חידה ואין איש אשר יפתור את חידתי
יופייך דלילה מתוק מדבש
אהבתי עזה היא
הפקדתי בחיקך את סוד חיי וגם מותי

בין הכרמים שמשון הלך בדרך לתמנעתה
וירא אישה מבנות פלישתים
ובלבבו היקוד
ולילה לילה הוא הולך בדרך לתמנעתה
חומה אל בית אישה פלישתית
ובלבבו הסוד

ומה מתוק יותר מדבש...

אל ההיכל שמשון הובל עיוורות עיניו השתיים
המון צוחק סביבו אבל צימחו מחלפותיו
הבאנו אל העמודים
חזקני רק הפעם
תמות נפשי עם מות פלישתים
עם מות אהבתי

כי מה מתוק יותר מדבש...

שיתופים

ניווט