מילים לשיר ויהי נער קטן

לא ידוע

מילים: חיים נחמן ביאליק
לחן: יחזקאל בראון

ויהי נער קטון בימים ההם,
נער בן חיל, ידוע לשם,
וכינור לנער
מדבר בשער.
וכך היה אומר הכינור: רי רי.
רי רי, רי רי, רי רי, רי רי,
כך היה אומר הכינור.

ויהי נער קטון בימים ההם,
נער בן חיל, ידוע לשם,
וחליל לנער
מדבר בשער.
וכך היה אומר החליל: לי לי,
לי לי, לי לי, לי לי, לי לי,
כך היה אומר החליל.
רי רי, רי רי, רי רי, רי רי,
כך היה אומר הכינור.

ויהי נער קטון בימים ההם,
נער בן חיל, ידוע לשם,
ונבל לנער
מדבר בשער.
וכך היה אומר הנבל: דו דו,
דו דו, דו דו, דו דו, דו דו,
כך היה אומר הנבל.
לי לי, לי לי, לי לי, לי לי,
כך היה אומר החליל.
רי רי, רי רי, רי רי, רי רי,
כך היה אומר הכינור.
ויהי נער קטון בימים ההם,
נער בן חיל, ידוע לשם,
ותוף לו לנער
מדבר בשער.
וכך היה אומר התוף: פום פם!
פום פם, פום פם, פום פם, פום פם,
כך היה אומר התוף.
דו דו, דו דו, דו דו, דו דו,
כך היה אומר הנבל.
לי לי, לי לי, לי לי, לי לי,
כך היה אומר החליל.
רי רי, רי רי, רי רי, רי רי,
כך היה אומר הכינור.

ויהי נער קטון בימים ההם,
נער בן חיל, ידוע לשם,
וכלב לנער
מדבר בשער.
וכך היה אומר הכלב: הב הב!
הב הב, הב הב, הב הב, הב הב,
כך היה אומר הכלב.
פום פם, פום פם, פום פם, פום פם,
כך היה אומר התוף.
דו דו, דו דו, דו דו, דו דו,
כך היה אומר הנבל.
לי לי, לי לי, לי לי, לי לי,
כך היה אומר החליל.
רי רי, רי רי, רי רי, רי רי,
כך היה אומר הכינור.


שיתופים

ניווט