מילים לשיר לנוע

עממי

מילים: עממי
לחן: רוי אדרי ואיילה אינגדשט

עת...
עת ללדת ועת למות
עת...
את לטעת ועת לעקור
עת...
עת להרוג ועת לרפוא
עת...
עת לפרוץ ועת לבנות

בזמן המתאים ברגע הנכון
יש פתרון
בזמן המתאים ברגע הנכון
יש פתרון

לנוע......

עת...
עת לבקש ועת לאבד
עת...
עת לשמור ועת להשליך
עת...
עת לקרוע ועת לתפור
עת...
עת לחשות ועת לדבר

בזמן המתאים ברגע הנכון
יש פתרון
בזמן המתאים ברגע הנכון
יש פתרון

לנוע....

עת לדעת ועת להיות
תמיד ללכת אל תעומד
תמיד לנוע...
תן לסלוח ותן ללב להפתח
גם אם זה כואב
תמיד לנוע...

לנוע...

שיתופים

ניווט