מילים לשיר התאהבתי בך

עממי

מילים: עממי
לחן: עממי

התאהבתי בך
כי עיניים לך
פנסי חשמל
ורגלי גמל
כי קולך ערב
כקול העורב
התאהבתי בך לעולם

זוג עיניים לך
פנסי חשמל
זוג רגליים לך
כרגלי גמל
שתי ידיים לך
כידי גיבור
שתי אוזניים לך
כאוזני חמור

וקולך נעים
כציפצוף עכבר
וצועקת את
כשריקת קטר
ואוהבת את
כפראית ממש
ונושקת את
כנשיקת נחש


שיתופים

ניווט