מילים לשיר אהבתך

דיקלה

מילים: משה לוי ודיקלה
לחן: משה לוי ודיקלה

אם לא תגיע אלי / אשכב במיטה – ואתפלל
שתיתן לי סימן

אם לא תופיע מולי / אעמוד בחלון - ואתפלל
שתחלוף על פני

האהבה קראה לי / השתניתי - רציתי לקבל אותה
האהבה נמסרה בידי / השתכנעתי - ידעתי שמגיע לי

אם לא תבוא לביתי / אאבד את דעתי ואתפלל לשובך
אם לא תציע ביומי / את לילותיך - אתפלל
לאהבתך

האהבה קראה לי / השתניתי - רציתי לקבל אותה
האהבה נמסרה בידי / השתכנעתי - ידעתי שמגיע לי

שיתופים

ניווט