מילים לשיר נח היה איש צדיק ותמים

דן אלמגור

מילים: דן אלמגור
לחן: עממי

נוח היה איש צדיק תמים
נוח היה איש צדיק תמים
נוח היה איש צדיק תמים
ולכן נשאר יבש.

הציץ האל פעם מחלון המשרד
ראה את העולם והחוויר מיד:
"בראתי באני אדם לא יודע בשביל מה.
אמחה אותם במים מעל פני האדמה".

ירד האל, העיף מבט רגוז.
פתאום ראה את נוח - בחור מאה אחוז.
וזה בסגנון של אותם הימים
"נוח היה איש צדיק תמים".

נוח היה איש צדיק תמים...

אמר האל: "נוח, ת'עולם צריך לרחוץ,
אביא מבול כהוגן, תראה כבר כמה בוץ.
אז קח עצים, נוח, אלפים קוב,
ובנה תבה מגופר ממש כמו שכתוב".

נוח סח: "בוס, זה ג'וב נורא קשה"
האל אמר: "נוח, קח את יפת, חם ושם".
"בוס, בגב כבר יש לי 'הקסן-שוז'".
"בלי פוילע-שטיקים, נוח! אפ-שתיים-זוז!".

נוח היה איש צדיק תמים...

נוח סח: "הנה היא, הנה היא, בוס".
"או-קיי, נוח. ועכשיו תתחיל לדחוס
שניים-שניים ורב להשגחה
וכן את גברת נוח ואת כל המשפחה".

נוח סח: "בוס, כבר מעונן חלקית".
האל סח: "נוח, אל תזלח כמו תמיד!"
נוח סח: "בוס, כבר מרגישים טיפות!"
האל סח: "נוח, סגור ת'פה ות'דלתות!"

נוח היה איש צדיק תמים...

הם שטו כך, לפתע - זבנג איום.
"קיבלתי פנצ'ר, בוס, נתקעתי במקום.
איני יכול לזוז. לבי נשמט!"
האל סח: "נתקעת, נוח, על האררט".

נוח סח: "בוס, לרדת כבר מותר?"
האל סח: "נוח, המבול מזמן עבר.
די, נמאס לי. אשוב לי למשרד.
את המבול הבא כבר תעשו לכם לבד!"

נוח היה איש צדיק תמים...

שיתופים

ניווט