מילים לשיר פור פורים

עממי

מילים: עמנואל הרוסי
לחן: מרדכי זעירא

פור - פור - פור - פורים
אור - אור - אור - אורים.
רעש - געש - רעשן!

רע - רע - רע - המן,
הממוהו כל הזמן!
חי חי חי! ברוך מרדכי!

שיתופים

ניווט