מילים לשיר אמר אדוני ליעקב

עממי

מילים: עממי
לחן: עממי

אמר ה' ליעקב אל תירא עבדי יעקב
בחר ה' ביעקב אל תירא עבדי יעקב
גאל ה' את יעקב אל תירא עבדי יעקב
דרך כוכב מיעקב אל תירא עבדי יעקב
הבאים ישרש יעקב אל תירא עבדי יעקב
וירד מיעקב אל תירא עבדי יעקב
זכור זאת ליעקב אל תירא עבדי יעקב
חדוות ישועות יעקב אל תירא עבדי יעקב
טובו אוהליך יעקב אל תירא עבדי יעקב
יורו משפטיך ליעקב אל תירא עבדי יעקב.


שיתופים

ניווט