מילים לשיר אל חי יפתח אוצרות שמיים

עממי

מילים: עממי
לחן: עממי

אל חי יפתח אוצרות שמיים
ישב רוחו יזלו מים
בגשמי רצון תברך עדה
בפחי יגון כציפור לכודה
בצידקת אב המון הכין סעודה
ואמר יוקח נא מעט מיים
ישב רוחו יזלו מים

בגישמי אורה תאיר אדמה
בגישמי ברכה תברך אדמה
בגישמי דיצה תדשן אדמה
בגישמי הוד תהדר אדמה
בגישמי ועד טוב תוועד אדמה
בגישמי זימרה תזמר אדמה
בגישמי חיים תחייה אדמה
בגישמי טובה תיטיב אדמה
בגישמי ישועה תושיע אדמה
בגישמי כלכלה תכלכל אדמה.


שיתופים

ניווט