מילים לשיר אדיר במלוכה

עממי

מילים: עממי
לחן: עממי

אדיר במלוכה, בחור כהלכה,
גדודיו יאמרו לו:
לך ולך, לך כי לך
לך אף לך,
לך אדוני הממלכה.
כי לו נאה...
כי לו יאה.

דגול במלוכה, הדור כהלכה
ותיקיו יאמרו לו:
לך ולך, לך כי לך
לך אף לך,
לך אדוני הממלכה.
כי לו נאה...
כי לו יאה.

זכאי במלוכה, חסין כהלכה
טפסריו יאמרו לו:
לך ולך, לך כי לך
לך אף לך,
לך אדוני הממלכה.
כי לו נאה...
כי לו יאה.

יחיד במלוכה, כביר כהלכה
לימודיו יאמרו לו:
לך ולך, לך כי לך
לך אף לך,
לך אדוני הממלכה.
כי לו נאה...
כי לו יאה.


שיתופים

ניווט