מילים לשיר אני ישנה וליבי ער

נחמה הנדל

מילים: מתוך שיר השירים
לחן: רבקה גוילי

אני ישנה וליבי ער קול דודי דופק
פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי
שראשי נמלא טל קוצותי רסיסי לילה
פשטתי את כתנתי איככה אלבשנה
רחצתי את רגליי איככה אטנפם
דודי שלח ידו מן החור ומעי המו עליו
קמתי אני לפתוח לדודי וידי נטפו מור
ואצבעותיי מור עובר על כפות המנעול
פתחתי אני לדודי ודודי חמק עבר
נפשי יצאה בדברו בקשתיו ולא מצאתיו
קראתיו ולא ענני


שיתופים

ניווט