מילים לשיר שלום עליכם

מן המקורות

מילים: מן המקורות
לחן: מן המקורות

שלום עליכם מלאכי השלום, מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא
בואכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא
ברכוני לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא
בצאתכם לשלום מלאכי השלום, מלאכי עליון
ממלך מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא

שיתופים

ניווט