מילים לשיר איל אין תחתיו

אורה זיטנר

מילים: ע. הלל
לחן: סשה ארגוב

הרחק על ארץ חולת מדבר
ירח רם יבער,
ואיש ישראל בחלון ניצב
מול ירח ישא עיניו.

מה המראה תחתיך נשקף
ירח, מה המראה?

סיד יחוויר ירח חף
סוד מדבר תחתיו.

הו, דבר - נא ירח, בל תרהה
ויהיה המראה אשר יהיה!

שם בקצה מדבר אראה
נער - חייל כמו נרדם למראה
שם בעפר פניו.

הו, דבר - נא ירח, הכי יוכר
זה הנער, הו, הנער הזה?

כי אדבר את אשר אראה
הן, את בנך, את יחידך אשר אהבת בזה
ואין איל בסבך תחתיו.
סח ירח ויתכס עב

וילט איש ישראל פניו.

שיתופים

ניווט