מילים לשיר אלוהי

מאיר אריאל

מילים: מאיר אריאל
לחן: יובל סלע

אלוהי האר לי פניך
אלוהי שמע אנְחַתי
באתי אליך
שבתי עָדיךָּ
אלוהי, שמע תחינתי

אלוהי כל כולי לפניך
כל חיי כל שבלבבי
התחנני התענני
אלוהי, ענה לי אבי

כל חיי עוברים לעיניך
כל ימיי צל מעשיי
מה שעשיתי ולא עשיתי
אלוהיי, זה כל כוחי
גם אם צחקתי גם אם רחקתי
ניצוצך בתוך תוכי

אלוהי האר לי פניך
אלוהי שמע תפילתי
באתי אליך אל חסדיך
אלוהי שא מנחתי

אלוהי אתה השומע
כל גרגר בעולמך
התעלני מבור משכני
אלוהי ענה לי אבי

כל חיי עוברים לעיניך
כל ימיי צל מעשיי
מה שעשיתי ולא עשיתי
אלוהיי, זה כל כוחי
כל חיי עוברים לעיניך
כל ימיי צל מעשיי
גם אם צחקתי גם אם רחקתי
ניצוצך בתוך תוכי

שיתופים

ניווט