מילים לשיר ק.ג.ב.

מתי כספי

מילים: מתי כספי
לחן: מתי כספי

ק.ג.ב. ק.ג.ב. ק.ג.ב.
ק.ג.ב. ק.ג.ב. ק.ג.ב.
ק.ג.ב. ק.ג.ב. ק.ג.ב.
ק.ג.ב. ק.ג.ב. ק.ג.ב.
ק.ג.ב. ק.ג.ב. ק.ג.ב.
ק.ג.ב. ק.ג.ב. ק.ג.ב.
ק.ג.ב. ק.ג.ב. ק.ג.ב.
ק.ג.ב. ק.ג.ב. ק.ג.ב.

הרוסים הרוסים הרוסים
הרוסים הרוסים הרוסים
הרוסים הרוסים הרוסים הרו...
הרוסים הרוסים הרוסים

ק.ג.ב. ק.ג.ב. ק.ג.ב....

צרפתים לא דומים יזראל
יזראל לא דומים צרפתים
צרפתים לא דומים אלז'ירים
אלז'ירים הם תמיד הרוסים

הרוסים הרוסים...


שיתופים

ניווט