מילים לשיר ארץ ושמיים

לא ידוע

מילים: רבי שלום שבזי
לחן: ציונה לירון

ארץ ושמיים וחילם עומדים.
ארץ ושמיים וחילם עומדים.
לעשות רצון קונם ושיר יביעו.
לו חושקים ומהללים ומיחדים.

ובני אלוהים במרום יריעו
ובני אלוהים במרום יריעו

זרזיף ארצות לטללים חומדים.
זרזיף ארצות לטללים חומדים.
המה עליהם אור וטל ישפיעו
מיים ואוקינןס האדים צועדים.

ובני אלוהים במרום יריעו.
ובני אלוהים במרום יריעו.

שפע יקבלו ולכל יורדים
שפע יקבלו ולכל יורדים
גישמי ברכה באהבה יופיעו
תרווה ארצות בם זרעים סולדים.

ובני אלוהים במרום יריעו.
ובני אלוהים במרום יריעו.

כל בעלי חיים בטוב ישביעו
כל בעלי חיים בטוב ישביעו
ארבע תקופות בם צמדים נצמדים
וארבע יסודות זה לזה יכריעו.


שיתופים

ניווט