מילים לשיר שיר שלי ושלה

אהוד מנור

מילים: אהוד מנור
לחן: מתי כספי

כן, זה השיר שלה
ששל-ל-לחתי לה
הוא ינתר
הוא יאתר אותה בכל עת
שיר שלי-לי-לי
שיר עלי-לי-לי-ליז
הוא מתחצף
הוא מל-ל-ל-ל-ל-לטף

כן, זהו השיר
שלי-לי-לי-לי ושלה-לה-לה,
הוא תמיד ירדוף אותה
ותמיד יזכיר הוא לה
כן, זהו השיר
שלי-לי-לי-לי ושלה-לה-לה-לה
ותמיד יזכיר הוא לה-לה-לה
לה-לה-לה-לה

כל, כל היום הוא שם
ובל-ל-לילה גם,
הוא לא ישן,
הוא לא ירשה לשכוח אותי
עד איל-ל-לת
יתגנב בל-ל-לאט
שיר מקווה,
שיר מל-ל-ל-ל-לווה

שוב, שוב מהתחלה
ובמקהל-ל-לה
מי יפלל,
מי ימלל גבורות ישראל?
צלי-לי-לי-לי-ליפ
שיר ללא מל-לי-לים
אם אין אני,
אם אין אני לי שיר לי-לי-לי

כן, זהו השיר
שלי-לי-לי-לי ושלה-לה-לה,
הוא תמיד ירדוף אותה
ותמיד יזכיר הוא לה
כן, זהו השיר
שלי-לי-לי-לי ושלה-לה-לה-לה
ותמיד יזכיר הוא לה-לה-לה
לה-לה-לה-לה


שיתופים

ניווט