מילים לשיר ספר לי סיפור

תרצה אתר

מילים: תרצה אתר
לחן: יוחנן זראי

ספר לי סיפור היא אמרה
סיפורים יש הרבה בעולם נערה נערה
סיפורים יש הרבה בעולם

ספר לי סיפור אחד היא אמרה
ספר לי אחד מכולם היא אמרה היא אמרה
והתחלתי לספר היה היה עולם אחר
התחלתי לספר למחר היה היה
דבר אחר סיפור אחר גורל אחד

כך התחלתי לספר היה היה

ספר לי אמת היא אמרה
האמת היא פשוטה מכולן נערה נערה
האמת היא פשוטה מכולן
ספר לי אותה היא אמרה
היה לי פשוט מכולן היא אמרה היא אמרה
והתחלתי לדבר על אהבה עולם אחר
התחלתי לדבר עולם אחר לאהבה
סיפור אחר ניגון אחר מקצב אחר

כך התחלתי לדבר באהבה

ספר לי מילים היא אמרה
השתיקה איומה מכולן נערה נערה
השתיקה איומה מכולן
היה לי איום היא אמרה
היה לי יחיד מכולם היא אמרה היא אמרה

ספר לי בלי מילים
היא אמרה


שיתופים

ניווט