מילים לשיר והיה ביום ההוא

יובב כץ

מילים: יובב כץ
לחן: מתי כספי

והיה ביום ההוא... ביום ההוא
וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ
נמר עם גדי ירבץ ביום ההוא.

עוד יבוא... יבוא היום ההוא
עוד יבוא היום ההוא
נמר עם גדי ירבץ ביום ההוא.

והיה ביום ההוא... ביום ההוא
טלה וכפיר יחדיו ונער קט מנהגם
טלה וכפיר ונער קט ותם.

עוד יבוא... יבוא היום ההוא
עוד יבוא היום ההוא
טלה וכפיר ונער קט ותם.

והיה ביום ההוא... ביום ההוא
חרבם יכתתו למזמרות ביום ההוא
חרבם יכתתו למזמרות.

עוד יבוא... יבוא היום ההוא
עוד יבוא היום ההוא
חרבם יכתתו למזמרות.

והיה ביום ההוא... ביום ההוא
לא ישאו חנית ולא ידעו עוד מלחמה
ולא ידעו גויים עוד מלחמה

עוד יבוא... יבוא היום ההוא
עוד יבוא היום ההוא
ולא ידעו גויים עוד מלחמה

והיה ביום ההוא... ביום ההוא
וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ
חרבם יכתתו למזמרות

והיה ביום ההוא... ביום ההוא
לא ישאו חנית ולא ידעו עוד מלחמה
ולא ידעו גויים עוד מלחמה

עוד יבוא... יבוא היום ההוא
עוד יבוא היום ההוא
ולא ידעו גויים עוד מלחמה.

שיתופים

ניווט