מילים לשיר שיר השייך האיראני

לא ידוע

מילים: לא ידוע
לחן: לא ידוע
תרגום: דפנה אילת

צ'ה צ'ה צ'ה
צ'ה צ'ה צ'ה..

ש.. ש.. ש..
ש.. ש.. ש..
שייך מזוקן
שרצה, צה לשתול
דשא שא שא בגן
שח.. ח.. ח.. שחפר הוא גומות
אז יצא צ'ה צ'ה צ'ה אז יצא צא לו נפט
שט.. שטייל במדבר הגדול
וגי גי גי.. וגילה שם נהר כ. כחול
התקרב לאישתו,
וגילה שם עוד נפט

חלומות על שדות ירקרקים
ובידו השטרות מרשרשים

זה הש.. שייך כה מסכן ועשיר
יש לו א.. יש לו א.. יש לו אלף נשים
ששרות לו קטן תן לי עוד תן לי תן
עוד מיליון, עוד מיליון, עוד מיליון, עוד מיליון
שעם המון פה נביא מזומן
עוד ב.. עוד באר לנשותיו הוא נתן
ומאז הן שש.. הן שרות שפתה נפט
בששון..
חלומות רק לשתול שווים בחול
ולרוב שפתה מים בששון

שייך שייך קטן עם כאפיה שחורה
המבט לפ.. פ.. פ. לפאריז הדירה
ויאמר לג'יסקר נו נו נו..
Not at all not at all Not at all
ג'יסקר עם פ.. פ.. פרצוף מו מו מוזר
כמו צ'ק כמו צ'ק כמו צ'ק שחזר
אז אמר אכן אהה הוא.. הוא.. טעון בפטרול

אך השייך עוד חולם חלום ירוק
מתחשק לו דשאים בגינתו

שייך ש.. ש.. שייך אדיר ועצום
אז פנה נה נה נה אז פנה אל האו"ם
הוא ביקש קש קש קש
לעלות.. לגלות פה עוד נפט
ומאז הוא אותו או אצלנו יושב
על המ.. מ.. מ.. שדה ומפזם
כי רק אצלנו צומחים עשבים
במקום נפט עשבים במקום נפט עשבים
הוא מקשיב למיטב אלומותיו
עשבים כבר צצים מתוך כיסיו

הבו מים בששון ממי הישועה

במקום נפט עשבים
במקום נפט עשבים
במקום נפט עצבים
במקום נפט עצבים


שיתופים

ניווט