מילים לשיר איומה בהר המור

רבי שלום שבזי

מילים: רבי שלום שבזי
לחן: יהודה בדיחי

איומה בהר המור
עלי לך ובשרי.
ונשיר בשיר מזמור.
בניגון ליוצרי.
ונעלה להר תבור.
בסודות ומזמרי.
וזכור וגם שמור.
שמורים במשמרי.

בפרדס ורימונים
צמודים כשושנים
רמוזים בארמונים.
וציון בפז לאמר,
ללוי תשוררי
וסוד אעלה תגמור
הדסים תעוררי.

שיתופים

ניווט